Alternative History 1644

 Swedish Historie: Karl Gustav bekostade hans uppfostran och tog honom med till Sverige. En tid bodde han hos fadern pĺ Öland.

Czech Historie: A zda jsou dnešní Jankovský, opravdu Jankovský nebo potomci švédského krále, zůstane asi navždy dráždivým tajemství. Snad to tak má být.